Τρίτη 17 Αυγούστου 2010

Ψάρι, Ασπρόπυργος: Ο "τρίτος κόσμος" 20 χλμ από το κέντρο της Αθήνας

Χθες, η ΚΛΙΜΑΚΑ βρέθηκε στους καταυλισμούς των Ρομά στον Ασπρόπυργο και συγκεκριμένα στις περιοχές Νέα Ζωή και Ψάρι. Σκοπός μας η συλλογή στοιχείων και πληροφοριών προκειμένου να προχωρήσουμε σε έναν σχεδιασμό παρέμβασης στους δύο αυτούς καταυλισμούς, και ειδικότερα σε αυτόν στη θέση Ψάρι. Η κατάσταση του εν λόγω καταυλισμού, δεδομένης και της πρόσφατης απαλλοτρίωσης αρκετών παραγκών, πριν περίπου μία εβδομάδα, ακόμη και για μας, ήταν μία απρόσμενα δυσάρεστη έκπληξη. Οι λεκτικές περιγραφές είναι περιττές. Οι μπαλαμοί τελικά θα έπρεπε να αναρωτηθούμε τι κόστος έχει η ανοχή συστημάτων που συντηρούν τις συνθήκες διαβίωσης των Ρομά σε αυτά τα εξαθλιωτικά επίπεδα.