Στρατηγικός Στόχος & Φιλοσοφία της ΚΛΙΜΑΚΑ


Στρατηγικός στόχος της ΚΛΙΜΑΚΑ είναι η αναπτυξιακή δράση που στηρίζεται στους άξονες της πρόληψης και της ολιστικής παρέμβασης. Ως κοινωνικός φορέας αναπτύσσει δράσεις, που αποσκοπούν στη διαμόρφωση πολιτικών καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού, στοχευμένων εξ ίσου στους αποκλειόμενους αλλά και στους αποκλείοντες, κυρίως, όμως, στοχευμένων στις κοινωνικές λειτουργίες, τις κοινωνικές δομές και τους κοινωνικούς συντελεστές που παράγουν και αναπαράγουν αυτό το φαινόμενο. Ενεργεί στην κατεύθυνση της αναπτυξιακής ένταξης των αποκλεισμένων θεωρώντας τις πολιτικές κοινωνικής ένταξης ως ουσιαστικά αναπτυξιακές πολιτικές και τις επενδύσεις στην κοινωνική συνοχή ως αναπτυξιακές επενδύσεις.
Για το λόγο αυτό, η ΚΛΙΜΑΚΑ σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα στο πλαίσιο των οποίων επιδιώκεται η πρόκληση της κοινωνικής αλλαγής και όχι η ουτοπική επιβολή της.
Σε ένα πρώτο επίπεδο οι δράσεις και τα προγράμματα του φορέα στοχεύουν στην πολύπλευρη ενδυνάμωση των κοινωνικά αποκλεισμένων στις κατευθύνσεις: της υιοθέτησης ενεργού ρόλου απέναντι στη ζωή, της υπεύθυνης διεκδίκησης των δικαιωμάτων, της σταδιακής αυτονόμησης και της ισότιμης ένταξης στον κοινωνικό ιστό.
Απώτεροι στόχοι των δράσεων του φορέα αποτελούν:
 ∙ Η ανάπτυξη του ανθρώπινου και κοινωνικού κεφαλαίου για την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού.
 ∙ Η ισότητα των ευκαιριών πρόσβασης και απολαβής των κοινωνικών αγαθών
 ∙ Η προαγωγή της ψυχικής υγείας
 ∙ Η αύξηση της κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης
Η ΚΛΙΜΑΚΑ προωθεί μορφές κοινωνικής πολιτικής που στηρίζονται και υπηρετούν την αναπτυξιακή κοινωνική ένταξη και όχι απλά την αναδιανομή του πλούτου και τη φιλανθρωπία.

1 σχόλιο:

Unknown είπε...

Εύχομαι καλη επιτυχία στην ΚΛΙΜΑΚΑ. Νίκος! Μακάρι να βλέπαμε τέτοιες διακηρύξεις και σε προγράμματα των νέων πολιτικών κομμάτων που ξεφυτρώνουν σαν μανιτάρια εσχάτως.Νίκος