Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2010

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Αναρτήθηκε πριν λίγες ώρες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης το Σχέδιο του Συστήματος Διαχείρισης, Ελέγχου και Παρακολούθησης της Ποιότητας σε Μονάδες Ψυχικής Υγείας, και τίθεται προς διαβούλευση. 

Σχέδιο
Συστήματος διαχείρισης, ελέγχου και παρακολούθησης της ποιότητας
σε Μονάδες Ψυχικής Υγείας
1. Εισαγωγή

Το Κράτος έχει την ευθύνη για την παροχή –κατά το βέλτιστο δυνατό- ποιοτικών υπηρεσιών ψυχικής υγείας, με σκοπό την πρόληψη, τη διάγνωση, τη θεραπεία, την περίθαλψη, καθώς και την ψυχοκοινωνική αποκατάσταση και κοινωνική επανένταξη ενηλίκων, παιδιών και εφήβων με προβλήματα ψυχικής υγείας.

Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2010

ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ "ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ - 2010" 4 ΜΑΪΟΥ 2009Η παρούσα Γνώμη της ΚΛΙΜΑΚΑ αφορά το Σχέδιο του Εθνικού Προγράμματος για το Έτος για την Καταπολέμηση της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού «Έτος 2010», το οποίο πρόκειται να διαβιβαστεί από τον Εθνικό Εκτελεστικό Φορέα, εν προκειμένω το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έως τις 15 Μαΐου 2009, μετά από αίτημα του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας προς την ΚΛΙΜΑΚΑ.

Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2010

Kαταφύγιο "Χλόη" για αλλοδαπές γυναίκες θύματα βίας, διακίνησης και σωματεμπορίας - Διακοπή λειτουργίας 24.3.2008Στο πνεύμα της προηγούμενης ανάρτησης παραθέτουμε την επιστολή η οποία εστάλη και ανακοινώθηκε στην Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών την 24η Μαρτίου 2008, σχετικά με τη διακοπή λειτουργίας του Καταφυγίου "Χλόη" για αλλοδαπές γυναίκες θύματα βίας, διακίνησης και σωματεμπορίας.

Γνωμοδότηση της ΚΛΙΜΑΚΑ στην Κοινοβουλευτική Συνεδρίαση Εξέτασης της Απόφασης-Πλαίσιο του Συμβουλίου για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, καθώς και για την προστασία των θυμάτων, με την οποία καταργείται η απόφαση -πλαίσιο 2002/629 ΔΕΥ. [COM (2009) 136 τελικό] - 23 Ιουλίου 2009Το trafficking είναι ένα ιδιαιτέρως σύνθετο φαινόμενο που συνδέεται με διάφορα πεδία: αυτό της μεταναστευτικής πολιτικής, το οργανωμένο έγκλημα, την πορνεία, την εξαναγκαστική εργασία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη βία αλλά και την αντανακλώμενη σ’ αυτό κοινωνική παθολογία. Στις μέρες μας η εκμετάλλευση των θυμάτων γίνεται όλο και πιο επιδεικτικά αποτρόπαια, συνεργώντας σ’ αυτό ο γενικός εφησυχασμός και η γενική απάθεια των κοινωνιών μας. Η εμπορία ανθρώπων δεν είναι απλά ένα περιστασιακό φαινόμενο που επηρεάζει μεμονωμένα άτομα. Είναι  ένα φαινόμενο με εκτεταμένες επιπτώσεις σε κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό επίπεδο. Είναι ένα πρόβλημα που απειλεί και προκαλεί σε διεθνές επίπεδο, ενώ δυναμιτίζει τα θεμελιώδη δικαιώματα, τη δικαιοσύνη και τη διεθνή έννομη τάξη.

Τρίτη 5 Ιανουαρίου 2010

Καθορισμός του τρόπου Οργάνωσης και Λειτουργίας των Κέντρων Ημέρας

Διαβάστε εδώ την Υπουργική Απόφαση Υ5β/Γ.Π.οικ. 156618 της Υπουργού Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά με τον "Καθορισμό του τρόπου Οργάνωσης και Λειτουργίας των Κέντρων Ημέρας για άτομα με ψυχικές διαταραχές του άρθρου 8 του Ν. 2716/1999", όπως αυτή δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2444/14-12-2009.