Τρίτη 8 Μαρτίου 2011

Ίσες αμοιβές και αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στην πολιτική ζητάει το Συμβούλιο της Ευρώπης

Χειρότερα αμειβόμενες, με καθυστερημένη επαγγελματική ανέλιξη λόγω προκαταλήψεων και αισθητά χαμηλότερη συμμετοχή σε πολιτικά αξιώματα έναντι των ανδρών είναι οι γυναίκες, υπογραμμίζουν στη σημερινή τους ανακοίνωση με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας ο Επίτροπος για τα ανθρώπινα δικαιώματα του Συμβουλίου της Ευρώπης, Τόμας Χάμαρμπεργκ, και ο Γενικός Γραμματέας του οργανισμού Θόρμπγιον Γιάγκλαντ. 
Οι αμοιβές των γυναικών υπολείπονται κατά 15-20% λόγω της κατάφωρης διάκρισης λόγω φύλου στον καθορισμό των μισθών και στην αγορά εργασίας, αναφέρει ο επίτροπος, υπενθυμίζοντας ότι το δικαίωμα της ίσης αμοιβής για ίση εργασία έχει αναγνωρισθεί εδώ και 60 χρόνια ως θεμελιώδες δικαίωμα από την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, το Διεθνή Οργανισμό Εργασίας και τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη.
Ο κ. Χάμαρμπεργκ αποδίδει τις ανισότητες σε δύο κυρίως παράγοντες. Πρώτον ότι οι γυναίκες απασχολούνται σε τομείς όπου οι αμοιβές είναι χαμηλότερες από τις αντίστοιχες των ανδρών, όπως η υγειονομική περίθαλψη και η κοινωνική μέριμνα. Δεύτερον ότι λόγω προκαταλήψεων εμποδίζονται στην επαγγελματική τους ανέλιξη και στερούνται τη δυνατότητα για υψηλότερες παροχές.
Ο επίτροπος χαρακτήρισε αναγκαία τη συνεργασία μεταξύ κυβερνήσεων, εργοδοτών και συνδικάτων ώστε σε εθελοντική βάση να διασφαλιστεί η ίση αμοιβή και σε διαφορετική περίπτωση να διασφαλιστεί μέσω της νομοθεσίας.
Αναφορικά με τη συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική ο Γενικός Γραμματέας του  Συμβουλίου της Ευρώπης, κ. Γιάγκλαντ, επικαλούμενος σχετική μελέτη του οργανισμού, δήλωσε ότι το 2008 η συμμετοχή των γυναικών σε πολιτικά αξιώματα και στα εθνικά κοινοβούλια ανήλθε στο 23,7% έναντι 21,8% που ήταν το 2005. Ζήτησε να ενταθούν οι προσπάθειες ώστε να επιτευχθεί η πραγματική ισότητα ανδρών-γυναικών στο δημόσιο και τον ιδιωτικό βίο και έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών.
Σχετικά με το τελευταίο ζήτησε από τις κυβερνήσεις των 47 κρατών-μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης να στηρίξουν τη νέα σύμβαση για την πρόληψη, την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και την εξάλειψη της ενδοοικογενειακής βίας που θα είναι σύντομα ανοικτή για υπογραφή και παρέχει στις κυβερνήσεις μια σειρά από εργαλεία.  


Πηγή: www.enet.gr 

Δεν υπάρχουν σχόλια: