Πέμπτη 23 Δεκεμβρίου 2010

Mνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων & της ΚΛΙΜΑΚΑ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΜΕΤΑΞΥ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ «ΚΛΙΜΑΚΑ»

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και ο Φορέας «Κλίμακα» (που στο εξής θα καλούνται Μέρη),

Αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα προσφοράς Ψυχιατρικών Υπηρεσιών στα Καταστήματα Κράτησης της χώρας και ειδικότερα στο Κ.Κ. Γυναικών Ελαιώνα Θηβών

Θεωρώντας απαραίτητη τη συνεργασία των δύο Μερών στο πλαίσιο στήριξης του έργου των Ψυχιάτρων, ώστε να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για το μεγαλύτερο δυνατό αριθμό γυναικών κρατουμένων

Συμφωνούν στην ανάπτυξη συνεργασίας μέσω τηλεδιάσκεψης (τηλεψυχιατρικής) σε πενθήμερη βάση, σε συνδυασμό με περιοδικές φυσικές επισκέψεις με σκοπό την προσφορά υπηρεσιών που θα περιλαμβάνουν:

1) Ψυχιατρική εκτίμηση, διάγνωση, θεραπεία και ηλεκτρονική συνταγογράφηη φαρμακευτικής αγωγής
2) Δραστηριότητες ψυχοεκπαίδευσης, πρόληψης υποτροπών, προαγωγής της ψυχικής υγείας σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο
3) Δραστηριότητες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και κοινωνικής ένταξης
4) Δυνατότητα εκπαίδευσης και υποστήριξης του προσωπικού του Κ.Κ. Γυναικών Ελαιώνα Θηβών κατόπιν αιτήματος

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ενεργεί μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Σωφρονιστικής Πολιτικής

Η «Κλίμακα» ενεργεί μέσω των  Συνεργατών πέντε φορές της εβδομάδα και ώρες από10:00 έως 15:00 για τις τακτικές δραστηριότητες  με εκπρόσωπο τον κ. Κυριάκο Κατσαδώρο. Το ωράριο δύναται να τροποποιείται και να επεκτείνεται σε περιπτώσεις επείγοντος περιστατικού.

H συλλογή στοιχείων που θα προκύψει μπορεί αξιολογούμενη να βελτιώσει τη διάγνωση και τη θεραπεία των κρατούμενων που πάσχουν από ψυχική νόσο. Επιπλέον δύναται να αποτελέσει βάση για την παρακολούθηση (follow up) μετά την αποφυλάκιση και σε ορισμένες περιπτώσεις, για την ενίσχυση διαδικασιών κοινωνικής ένταξης μέσω απασχόλησης στον Κοινωνικό Συνεταιρισμό Π.Ε. Κλιμαξ Plus.

Η «ΚΛΙΜΑΚΑ» αναλαμβάνει να διαμορφώσει κατάλληλα το χώρο διαξαγωγής της τηλεψυχιατρικής και να προμηθεύσει Κ.Κ. Γυναικών Ελαιώνα Θηβών με τον απαιτούμενο εξοπλισμό.

    
Αυτό το Μνημόνιο Συνεργασίας τίθεται σε εφαρμογή από την ημέρα υπογραφής του και  επανεξετάζεται ανά έτος από εκπροσώπους του Υπουργείου και της «ΚΛΙΜΑΚΑ» από τους οποίους θα συντάσσεται εξαμηνιαία σχετική έκθεση δραστηριοτήτων για την πρόοδο εφαρμογής του.

 ΧΑΡ     ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ                                    ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΤΣΑΔΩΡΟΣ
Επιστημονικός Υπεύθυνος, Πρόεδρος   Δ.Σ.«Κλίμακα»
Πρόεδρος κλάδου Τηλεψυχιατρικής
της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας
 
ΥποΔι     Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και         
        Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων        

Δεν υπάρχουν σχόλια: